Odvoz a likvidácia odpadov Považská Bystrica


odvoz štrkov a pieskov - vývoz žúmp a septikov - odvoz a likvidácia skla , drôtoskla, lepeného skla a autoskla

Komplexné služby za výhodné ceny


Občanom a firmám ponúkame odvoz a likvidáciu stavebného a komunálneho odpadu, odvoz štrkov a pieskov. Ďalej zabezpečíme vývoz žúmp a septikov, odvoz a likvidáciu skla , drôtoskla, lepeného skla a autoskla

Pokračovať na ponuku služieb

Naše služby


Odvoz a likvidácia odpadu

Stavebná suť a komunálny odpad.

Odvoz štrkov a pieskov

veľkokapacitnými kontajnermi o objeme 5m³ alebo 7m³.

Vývoz veľkokapacitných kontajnerov

na mieste zlisujeme aj viac kontajnerov.

Vývoz žúmp a septikov

pre súkromné osoby a taktiež aj pre firmy.

Odvoz a likvidáciu skla

drôtoskla, lepeného skla a autoskla.

Kontaktujte nás


Naše služby sú vhodné ako pre súkromné osoby tak aj pre firmy a obce, ktoré potrebujú odviesť a zlikvidovať väčšie množstvo komunálneho odpadu.

Sídlo spoločnosti: Dopravné služby PB, s.r.o., Zakvášov 2619/193, Považská Bystrica 017 01, IČO: 50366793

0902 917 141, 0903 937 612